Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Binczarowej

Binczarowa 26
33-332 Florynka

Tel./Fax: (018) 447-18-58

sekretariat@binczarowa.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia

Dzieje szkolnictwa w Binczarowej sięgają co najmniej XVIII wieku. W okresie przedrozbiorowym szkolnictwo odbywało się w tzw. szkole diaka (odpowiednik diakona). Lekcje odbywały się zwykle w porze zimowej, przeznaczone były tylko dla chłopców. Pierwszym nauczycielem był niejaki Tomasz Okoński.  Nauczanie zostało przerwane podczas I wojny światowej, a budynek szkoły służył jako szpital. Przywrócenie funkcjonowania szkoły nastąpiło po wojnie w 1918 roku.

Najstarszym istniejącym dokumentem szkolnym jest Metryka szkolna, w której pierwszy zapis pochodzi z 1921 r. Jest ona dwujęzyczna. Imiona i nazwiska uczniów i ich rodziców są wpisywane w języku polskim i w języku rosyjskim.

Metryka szkolna

 

Niniejszy dokument wskazuje na ilość uczniów uczęszczających na zajęcia w pierwszych latach istnienia szkoły.

rok szkolny klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII
1927/28 4            
1928/29 12 3          
1929/30 8 8 3        
1930/31 12 8 6 3      
1931/32 17 11 7 6 3    
1932/33 20 17 8 7 7 3  
1933/34 20 20 16 8 7 7 3

Według wpisów dokonanych w Metryce wynika, że podczas trwania II wojny światowej wielu uczniów nie uczęszczało do szkoły.

W roku 1947 tutejsi "Łemkowie" zostali wysiedleni przez władze PRL w ramach akcji "Wisła".

 Po II wojnie światowejna teren wsi Binczarowa przybyli nowi mieszkańcy z sąsiadujących wsi. 

Po roku 1947 szkolnictwo w Binczarowej znalazło się w trudnej sytuacji. Zorganizowano wówczas nauczanie w nowym drewnianym budynku, wyposażonymw 3 sale i kancelarię. System nauczania był w układzie siedmioklasowym, zatrudnionych było 3 nauczycieli, a klasy liczyły od 7-10 uczniów.

Metryka szkolna

W archiwum SP w Binczarowej znajduje się także Księga Protokołów w której zapiski pochodzą z roku szkolnego 1950/51.

W roku szkolnym 1962/63 nastąpila zmiana w ustroju edukacyjnym - tok nauczania zostal wydlużony do 8 lat. Uczniowie pobierali naukę w trzech budynkach oddalonych od siebie do 600 m.

W 1991 r. dyrektorem szkoły zostala mgr Stanisława Pałancewicz, która wraz z mężem Wiktorem przejęła trudy budowy szkoły. 10 października 1992 r.  rozpoczęto prace budowlane.

Budowa szkoły

Stara Szkoła

7 maja 1996 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły oraz nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza. W uroczystości udział wzięli Kurator Oświaty oraz pani dyr Stanislawa Pałancewicz wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

Nowa Szkoła

Od roku 1998/99, na skutek reform oświatowych szkoła w Binczarowej jest sześcioklasową Szkołą Podstawową. Obecnie dyrektorem jest mgr Adam Skwarło. Funkcję tę pełni od 2003 roku.

W roku szkolnym 2005/2006 zostało oddane do użytku boisko sportowe o nowoczesnej nawierzchni tartanowej.

 

Boisko